Prijava

 

Adresa elektroničke pošte:
OIB:
 
Za prijavu na sustav za online upise koristite adresu elektroničke pošte i OIB koji ste unijeli na sustavu postani-student.hr
Za sva pitanja i probleme prilikom korištenja sustava obratite se na telefone (01) 4092-013 i 4092-203
Opis preostalog postupka upisa nakon predaje zahtjeva
1. Pristupnik putem online sustava daje suglasnosti o obvezi slanja ugovora o studiranju, izjave i upisnog lista poštom fakultetu
2. Pristupnik putem online sustava preuzima potrebnu dokumentaciju. Svi studenti preuzimaju ugovor o studiranju, a određenim studentima prikazuje se i izjava i upisni list.
3. Pristupnik poštom šalje potpisanu dokumentaciju Filozofskom fakultetu (rok za slanje ugovora poštom je 10. kolovoza 2020. godine)