Online upis diplomskog studija

1. upisni rok

Adresa elektroničke pošte:
Lozinka:
 
   
 

Za prijavu na sustav za online upise koristite adresu elektroničke pošte i lozinku koju ste unijeli prilikom registracije.
Ukoliko ste zaboravili lozinku, moguće je resetirati lozinku.
Za sva pitanja i probleme prilikom korištenja sustava obratite se na telefone (01) 4092-013 i 4092-203
Opis postupka upisa
1. Pristupnik se registrira na sustav za online upise
2. Pristupniku stiže poruka elektroničkom poštom za verifikaciju korisničkog računa.
3. Pristupnik unosi podatke za predprijavu
4. Pristupnik predaje dokumentaciju prema uputama na sustavu za online upise
5. Filozofski fakultet provjerava predanu dokumentaciju
6. Ukoliko je potrebna dopuna dokumentacije, Filozofski fakultet će putem elektroničke pošte obavijestiti pristupnika koji će potom putem online sustava dopuniti dokumentaciju
7. Filozofski fakultet provjerava dopunjenu dokumentaciju
8. Nakon predaje potpune dokumentacije pristupnik MORA predati konačnu prijavu za upis u studij putem sustava za online upise
9. Filozofski fakultet objavljuje podatak o kvalifikacijskom i razredbenom postupku na mrežnim stranicama i adresu elektroničke pošte navedenu u sustavu
10. Filozofski fakultet objavljuje podatak o stjecanju prava upisa na studij
11. Pristupnik putem sustava za online upise prihvaća upis studija
12. Filozofski fakultet upisuje pristupnike na odabrani studij (Nakon uspješnog upisa na online sustavu će Vam se promijeniti status u "Student upisan")
13. Povratna informacija pristupniku o provedenom upisu putem elektroničke pošte, te uputa o načinu preuzimanja ugovora putem online sustava za upise
14. Pristupnik putem online sustava daje suglasnosti o obvezi slanja ugovora o studiranju, izjave i upisnog lista poštom fakultetu
15. Pristupnik putem online sustava preuzima ugovor o studiranju i izjavu
16. Pristupnik poštom šalje potpisane ugovore o studiranju i izjave (rok za slanje ugovora poštom je 18. listopada 2021. godine)