Prijava

 

Adresa elektroničke pošte:
OIB:
 
Za prijavu na sustav za online upise koristite adresu elektroničke pošte i OIB koji ste unijeli na sustavu postani-student.hr
Za sva pitanja i probleme prilikom korištenja sustava obratite se na telefone (01) 4092-013 i 4092-203
Opis postupka upisa
1. Prijava na sustav za online upise pomoću adrese elektroničke pošte i OIB-a koji su uneseni na sustavu postani-student.hr
     Adresa: https://onlineupisi.ffzg.hr
2. Ispunjavanje on-line upisnog lista
3. Predaja dokumenata
      a. Fotografija studenta
      b. Fotografija vlastoručnog potpisa
      c. Fotografija prednje strane osobne iskaznice
      d. Fotografija stražnje strane osobne iskaznice
      e. Potvrda o uplati troškova upisa
      f. Potvrda o uplati troškova studija (ako je potrebno)
4. Filozofski fakultet provjerava podatke unesene u zahtjev za upis
5. Ukoliko je potrebna dopuna podataka u zahtjevu za upis, Filozofski fakultet će putem elektroničke pošte obavijestiti pristupnika koji će potom putem online sustava dopuniti dokumentaciju i ponovno predati dopunjen zahtjev za upis
6. Filozofski fakultet provjerava dopunjeni zahtjev za upis
7. Filozofski fakultet upisuje pristupnike na odabrani studij
8. Povratna informacija pristupniku o provedenom upisu putem elektroničke pošte
9. Pristupnik putem online sustava daje suglasnosti o obvezi slanja ugovora o studiranju, izjave i upisnog lista poštom fakultetu
10. Pristupnik putem online sustava preuzima potrebnu dokumentaciju. Svi studenti preuzimaju ugovor o studiranju, a određenim studentima prikazuje se i izjava i upisni list.
11. Pristupnik poštom šalje potpisanu dokumentaciju Filozofskom fakultetu
      a. Ugovor o studiranju – dva primjerka
      c. Izjava – jedan primjerak

      Adresa:
      Sveučilište u Zagrebu
      Filozofski fakultet
      Ivana Lučića 3
      10 000 Zagreb